Categorías
Textos fundacionales

Declaració Fundacional

INTRODUCCIÓ / OBJECTIUS

EC (Empresaris de Catalunya) neix amb l’objectiu de donar veu als empresaris i professionals de l’empresa que desitgem alertar de les conseqüències negatives que portaria el “procés secessionista” català per a l’activitat econòmica de Catalunya i, en conseqüència, per a tots i cadascun dels catalans.

Davant del “món feliç” que ens promet “l’oficialisme independentista”, a EC manifestem una gran preocupació per les repercussions reals que té el procés secessionista per al desenvolupament de l’activitat empresarial, el creixement de l’economia catalana i el progrés i el benestar de tots els catalans.

Des de EC considerem que el discurs secessionista no és representatiu del que tots els empresaris catalans pensen. Formar part d’Espanya i de la Unió Europea ha estat i és, avui més que mai, fonamental
i positiu per al creixement de la nostra economia i el progrés dels catalans.

Davant l’intent de les institucions que representen el mateix estat a Catalunya de silenciar opinions divergents i plurals, veiem necessària una associació que lliurement expressi les seves preocupacions sobre els
perjudicis reals que podria comportar una secessió hipotètica de Catalunya de la resta de l’estat espanyol.

En aquest sentit, a EC volem donar veu pública a empresaris i professionals que demanen reflexionar seriosament sobre qüestions concretes que planteja la secessió en l’àmbit de l’economia:

REFLEXIONS SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE LA INDEPENDÈNCIA

Si es produís la secessió:

 • Tornarien les fronteres, les duanes i l’aplicació d’aranzels amb els altres països de la Unió Europea?
 • Quants clients i consumidors dels nostres productes i serveis al mercat espanyol es perdrien?
 • Quina part del mercat espanyol s’acabaria perdent? I del mercat de la Unió Europea?
 • Quants països de la Unió Europea ens posarien el veto a l’ingrés com a nou membre?
 • D’on s’obtindrien els recursos necessaris per finançar les estructures del nou estat, les seves empreses i els particulars? Quant haurien de pujar els impostos?
 • Quan costarien les noves estructures del nou estat?
 • Amb quin deute públic inicial arrancaria el nou estat separat?
 • Quina moneda tindríem i amb quina paritat respecte a l’euro? Ens mantindríem en una moneda sobre la que no tindríem cap influència?
 • Qui invertiria aquí? Quantes empreses optarien per la deslocalització fora del nou estat?
 • Qui garantiria el pagament de les pensions als jubilats, aturats i incapacitats a partir del primer mes de la secessió? Amb quins fons?
 • Pujarien o baixarien les cotitzacions socials?

Moltes més preguntes ens planteja la secessió. Els empresaris i professionals d’EC responem totes aquestes preguntes amb una resposta clara: NO estem disposats a assumir uns costos i uns perjudicis evidents que derivarien de la secessió de Catalunya de la resta d’Espanya per a tots i cadascun dels catalans.

Barcelona, novembre de 2014